ALGEMENE VOORWAARDEN

Rechten & Plichten voor zowel U als Bij Woef


 1. GEZOND - Uw hond dient gezond te zijn. Uw hond komt in een tijdelijke roedel terecht. Dit betekent dat hij of zij geen ziekte mag overdragen op andere honden. Tevens is een uur wandelen voor een zieke hond een zware opgave. 
 2. GECHIPT - Uw hond dient gechipt te zijn. Natuurlijk wordt uw hond scherp in de gaten gehouden. Ik wil net zo min als u dat hij of zij ontsnapt aan de roedel. Toch kan het in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat uw hond ergens zo van schrikt dat hij wegrent en buiten ons gezichtsveld komt. In dat geval is het handig als uw hond gechipt is, zodat hij altijd terugkomt bij u, ook als hij gevonden wordt door anderen dan de uitlaatservice.
 3. INGEËNT - Uw hond moet volledig zijn ingeënt. De laatste enting moet aantoonbaar in zijn of haar paspoort als geldig staan, of u kunt een titerbepaling overleggen. Onderweg loop ik niet afgezonderd van de rest van de wereld. Uw hond kan dus zomaar in contact komen met honden die niet bij de roedel horen. Als deze onbekende hond ziek is, dan wil ik uiteraard niet dat uw hond wordt besmet terwijl dit makkelijk te voorkomen was.
 4. PARASIETVRIJ - Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken. Bij Woef wandelt ook in bos- en grasrijke gebieden, dus de kans dat er teken zijn is groot. Om te voorkomen dat u na elke wandeling uw hond moet controleren op achtergebleven teken, is het beter als uw hond is behandeld. Dit geldt ook voor vlooien en wormen: vlooien kunnen overspringen op een andere hond binnen de roedel en wormen kunnen via de ontlasting worden overgedragen. 
 5. SOCIAAL - Uw hond dient sociaal te zijn naar mens en dier. Uw hond komt in een roedel terecht. Het is uitermate belangrijk dat uw hond de sociale omgangsvormen binnen een roedel goed kent. Een verkeerd begrepen hond kan behoorlijk in de problemen komen, wat ik uiteraard wil voorkomen. Uw hond moet ook sociaal zijn bij mensen. Als we andere wandelaars (met of zonder kinderen erbij) tegenkomen mag uw hond niet dreigend overkomen of misschien zelfs aanvallen. 
 6. GETRAIND - Uw hond dient de basiscommando's zoals "hier" en "zit" te kennen. Als ik terugga naar de bus, wil ik wel dat alle honden uit de roedel uiteindelijk in de bus komen. Tevens kan het druk zijn rond de bus, bijvoorbeeld met ander verkeer. Het is dan erg prettig als uw hond rustig gaat zitten wachten op zijn beurt om in te stappen.
 7. NIET LOOPS OF ZIEK - Uw hond kan niet mee als hij/zij ziek is of zij loops is. Dit heeft teveel impact op de roedel en kan leiden tot vervelende situaties.

 

Bij Woef...

 1. ...loopt op de overeengekomen dagen en tijden met uw hond.
 2. ...wandelt ten minste 1 uur met uw hond.
 3. ...handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zonodig met uw hond naar de dierenarts. De kosten die daaruit voortvloeien, zoals consult en mogelijk handelingen en/of medicijnen zijn volledig voor u als eigenaar.
 4. ...wandelt niet bij extreme gladheid of extreme hitte. Mogelijk kan worden afgeweken van de standaard wandeltijden.
 5. ...kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of verlies van uw hond.
 6. ...heeft ten alle tijden het recht om de overeenkomst op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden u dan terugbetaald.

U, als klant van Bij Woef...

 1. ...dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders wordt de afspraak doorberekend.
 2. ...dient WA verzekerd te zijn. Als eigenaar van uw hond bent en blijft u verantwoordelijk voor schade door de hond veroorzaakt.  
 3. ...laat uw hond meegaan, op uw eigen risico. Mocht uw hond zijn eigen weg kiezen, dan zal uiteraard alles in werking worden gesteld om deze terug te vinden en veilig thuis te brengen
 4. ....heeft het recht ten alle tijden de overeenkomst op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden NIET terugbetaald.
 5. ...accepteert dat uw hond tijdens de wandeling vies of nat kan worden. Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om uw hond zo schoon en droog mogelijk thuis te brengen, maar soms is dat helaas vrijwel niet voor elkaar te krijgen.
 6. ...dient Bij Woef HondenUitlaatService te voorzien van een huissleutel, zodat wij uw hond op de afgesproken dagen en tijden kunnen ophalen en thuisbrengen. Als u thuis bent, bellen wij uiteraard gewoon aan.
 7. ...dient de betaling vooraf te voldoen, contant of per bank. U ontvangt hiervoor een factuur. 


Mobirise
Adres

Kerkhofweg 5
4761 ER Zevenbergen

Contact

Email: linda@bij-woef.nl
Tel:  0168-330065
Whatsapp: 06-15514735

Designed with Mobirise ‌

Free HTML Page Builder